top of page
In samenwerking met reisverzekeringen
"Allianz Global Assistance"
(facultatief) Verzekeringen
Volledige terugbetaling van de annuleringskost of wijziging van je reis tot € 10.000, bij:
• ziekte - inclusief voorafbestaande ziekten onder voorwaarden ongeval, overlijden van de verzekerde, levenspartner, ouder of reisgezel
• zelfdoding van een gezinslid
• dood van kat, hond of paard
• schade aan de gezinswoning
• ontslag
• echtscheiding of feitelijke scheiding
• verplicht vertrek uit huurwoning
• diefstal van identiteitsbewijs of visum, weigering van visum
• adoptie
• orgaantransplantatie
• annulering van het culturele - of sportevenement dat de bestemming van de reis uitmaakte
• annulering van civiele plechtigheid

 
*Deze verzekering moet onderschreven worden op het moment waarop de reis wordt geboekt.
 
Annuleringsverzekering: 6,5% van het bedrag van de reis*
REISBIJSTAND AAN PERSONEN
Ongelimiteerde medische kosten in het buitenland en repatriëring (zonder vrijstelling):
• medische opvolgingskosten in België tot € 6.250 tengevolge van een ongeval in het buitenland
• gemotoriseerde sporten zijn gedekt
• catastrofedekking: verlenging van verblijf tot € 600/persoon
• verlenging of verbetering van verblijf op medische voorschrift
• morele schadeloosstelling vanaf 2 dagen hospitalisatie in het buitenland: € 50
• voortijdige terugkeer owv dwingende redenen
• opsporingskosten tot € 6.250 

 
BAGAGE
• schadeloosstelling tot € 2000 bij schade en bij diefstal
• GSM, laptop en sportuitrusting gedekt tot € 1.000/persoon
• tussenkomst voor aankoop van noodzakelijke benodigdheden bij laattijdige aflevering bagage, tot € 400/persoon

 
KAPITAAL REISONGEVAL
• kapitaalsuitkering tot € 12.500/persoon in geval van blijvende inva-lidieit of overlijden ten gevolge van een ongeval in het buitenland.

 
Travel Selection
Prijs
Hele wereld 
(excl. USA en Canada

€ 7,7 per dag en per persoon
€ 22 per dag en per gezin
Prijs
Hele wereld 
(incl. USA en Canada
€ 10,5 per dag en per persoon
€ 28,5 per dag en per gezin
Minimumpremie van de Travel Selection-verzekering is € 25 per polis, geldig voor een reis van maximum 92 dagen.
Allianz België verzekert enkel klanten woonachtig in België en Luxemburg en grensarbeiders tot 100 km van België!
bottom of page